Stoppa blödningen

”Stoppa blödningen"

I Sverige är trauma den vanligaste dödsorsaken före 44 års ålder. Av dem som dör ute på skadeplats avlider minst en tredjedel på grund av blödning.

Jag utbildar både användare och instruktörer  i ”Stoppa blödningen”.

Kursen ger dig kunskap i att stoppa livshotande yttre blödningar. . Genom att snabbt identifiera och åtgärda dessa blödningar kan många liv räddas. Syftet med utbildningskonceptet ”Stoppa blödningen” är att öka förmågan hos professionell blåljus-personal och allmänhet att agera vid skador med stora blödningar. ”Stoppa blödningen” är en nationell utbildning framtagen av Katastrofmedicinskt centrum (KMC) tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Utbildningskonceptet är baserat på ”Stop the Bleed” men anpassat till svenska förhållanden.

Stoppa blödningen Användare

 • Kurstillfälle omfattar 3 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare).
 • Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. 
 • Oömma kläder rekommenderas

Innehåll

 • Webbutbildning (ca 30 min) sker innan fysisk utbildning.
 • Tillämpa egen säkerhet.
 • Identifiering av livshotande blödning
 • Avsnörande förband (Tourniquet)
 • Tillämpa tryck
 • Packa sårhåla
 • Tillämpningsövningar

Övrigt

 • Intyg ingår vid genomförd kurs

Kostnad

Enligt överenskommelse med kursarrangör.

Stoppa blödningen Instruktör

 • Kurstillfället omfattar 8 timmar (beroende på innehåll och antal deltagare). Förberedelser genom e-lärandemoment. 
 • Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. 
 •  Oömma kläder rekommenderas! 
 • Deltagaren kan efter genomförd kurs utbilda användare i konceptet ”Stoppa blödningen”.

Innehåll

Kursen innehåller förberedelser genom e-lärandematerial om i huvudsak blödningskontroll men också underlag om lärande och simulering. Deltagaren genomför också ett kunskapstest. Kursdagen fokuserar sedan på innehållet i det skriftliga instruktörsstöd som deltagaren tar med sig efter utbildningen. En grundmall för utbildning av användare i ”stoppa blödningen” presenteras. Deltagarna skapar under kursdagen egna praktiska övningar och utvärderar varandras agerande. Information gällande kursadministration ingår också som del av dagen.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha tidigare praktisk instruktörserfarenhet och genomgått utbildningen ”Stoppa blödningen – Användare”. 

Mål

Efter genomförd kurs kommer deltagaren att kunna:

 • Namnge traumatisk blödning som en av de vanligaste orsakerna till dödsfall för personer 50 år och yngre.
 • Förklara de grundläggande fysiologiska mekanismerna för cirkulationssvikt vid blödning
 • Tillämpa åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
 • Identifiera en livshotande traumatisk blödning baserat på flöde och volym av blodförlust
 • Tillämpa åtgärder för att stoppa en livshotande traumatisk blödning
 • Reflektera över ansvarsförhållanden och samverkan mellan professionella och allmänheten vid situationer med livshotande traumatisk blödning
 • Argumentera för vikten av första hjälpen vid katastrofal blödning
 • Exemplifiera vad som kan påverka träningsutfallet för en deltagare.
 • Jämföra bra och dålig träningsmiljö utifrån olika aspekter.
 • Avväga realism och övningssvårighet utifrån deltagares kunskapsnivå.
 • Förklara utbildningskonceptets grundläggande idé, gränsdragningar och hur lärandemål examineras för certifiering.
 • Beskriva innehållet i ett kurstillfälle för användare.

Kostnad

Enligt överenskommelse med kursarrangör.