Om mig

Arbetat prehospitalt sedan 2002, först som Ambulanssjukvårdare och som Specialistsjuksköterska sen 2008. 

Tjänstgjort inom Försvarsmakten sedan 2010  som Specialistsjuksköterska på diverse förband. 

Gjort två stycken utlandsmissioner, en i Bosnien och en i Mali. 

Även arbetat en 6-veckorsperiod i Johannesburg på både ambulans och Traumakuten.

Utbildningar som jag genomfört  en eller flera gånger är PHTLS, BATLS, TCCC, MTR-B, Stoppa blödningen, Stridssjukvårdarinstruktör.

I den prehospitala världen är jag instruktör i Trauma, Losstagning, Stoppa Blödningen (huvudinstruktör) , Spinal rörelsebegränsning och PDV (pågående dödlig våld).

Inom Försvarsmakten är jag instruktör för våra Stridssjukvårdare och instruktör på en del andra Trauma-kurser bla TCCC. 

Övningsledare på diverse övningar, bland annat stora samverkansövningar i Hallandsåstunneln (ca 200 deltagare/övning) , PDV-övningar (100 deltagare/övning) och diverse mindre övningar som görs årligen inom ambulanssjukvården.

Vid ytterligare info eller referenser kontakta mig.

Ovningsledning