HLR-utbildning

HLR-utbildning i Skåne

I Sverige rapporterar ambulanspersonal årligen in ca. 6000 hjärtstopp utanför sjukhus där HLR är påbörjad, till det Svenska Hjärtlungräddningsregistret. Överlevnaden utanför sjukhus är 10%. För sjukhus är motsvarande siffra 2500 fall med en överlevnad på 37% (2020).

Det finns stora möjligheter till överlevnad vid oväntat hjärtstopp om larm, behandling med HLR och hjärtstartare sätts in de första minuterna efter att cirkulationen upphört. I bevittnade fall av förmodat kardiell orsak kan överlevnaden till 30 dagar uppgå till 70% visar vetenskapliga studier.

Vegvisir Akut o Traumasjukvård erbjuder HLR-utbildningar i Skåne.

HLR-utbildningar i skåne
  • Kurstillfället omfattar ca 3 timmar beroende på antal deltagare.
  • Lämpligt antal deltagare 10 st.
  • Kursen innehåller både teori och praktik.

Mål
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:
Identifiera ett hjärtstopp. 

Larma 112. Samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll. 

Utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt.

Ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp.
Med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

Kostnad
Enligt överenskommelse med kursarrangör.